Xổ số Việt Nam được điều hành bởi Bộ Tài chính và bao gồm nhiều trò chơi khác nhau. Một số loại phổ biến bao gồm xổ số dựa trên số truyền thống, vé cào, v.v.